Stichting Dierenpark Beek en Donk

Het dierenpark zelf is eigendom van de gemeente Laarbeek.
De Stichting Dierenpark Beek en Donk is opgericht op 3 augustus 1987.
De stichting heeft als doel de instandhouding van het park, het verzorgen van de aanwezige dieren en het geven van voorlichting aan bezoekers.

Wij zijn een groep geestdriftige mensen die vrijwillig het park beheren. Naast het bestuur zijn ca. 25 vaste vrijwilligers betrokken bij het verzorgen van de dieren en het park.
Inmiddels is ons dierenpark officieel erkend als leerbedrijf, en vinden ook stagiaires hun plek bij ons.
Nog steeds zijn mensen van harte welkom die ons komen helpen om onze plannen te vervolmaken:
– Voor de verzorging van dieren.
– Voor het aanbieden van educatie (mogelijk dankzij de ruimere kantine en de digitale inrichting).
– Voor een bemanning bij ruimere openstelling van onze kantine.

Voor bezoekers gelden een aantal regels:
Respecteer de dieren, bezoekers en medewerkers.
Volg aanwijzingen van medewerkers op.
Houd u, omwille van uw en onze gezondheid, aan de basismaatregelen met betrekking tot Corona.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van het dierenpark.
Klik hier voor de statuten van de Stichting Dierenpark Beek en Donk.