Inkomsten

Het benodigde geld komt van de Gemeente, de Rabobank, donateurs en van giften

Naast een gemeentelijke bijdrage krijgen wij jaarlijks een financiële ondersteuning van de Rabobank Laarbeek, waarmee zij erkenning geeft aan de maatschappelijke functie van het dierenpark.

Bovendien prijst de stichting zich gelukkig met donateurs die jaarlijks een bijdrage leveren aan het dierenpark. Dankzij deze bijdrage kunnen we wat extra doen voor het park. De donateurs dragen minimaal € 7,50 bij per jaar – er is geen maximum. Onze donateurs worden jaarlijks d.m.v. een brief op de hoogte gesteld van het reilen en zeilen van de stichting.

Spreken onze doelstellingen u aan, dan kunt u donateur worden door onderstaand formulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar (of af te geven op):
Nassaustraat 7, 5741 HR  Beek en Donk of op het dierenpark tijdens openingstijden.

Klik hier voor het aanmeldformulier donateurs

Giften zijn natuurlijk in elk bedrag welkom op rekeningnummer: NL83 RABO 0136 7766 12 t.n.v. Stichting Dierenpark Regter Eind in Beek en Donk.