Home

In Memoriam Piet van der Linden

Tot ons verdriet hebben we vernomen dat ons oud-bestuurslid en vrijwilliger Piet van der Linden is overleden.
Voor ons dierenpark is Piet van onschatbare waarde geweest. Van 2006 tot 2013 is Piet in de functie van penningmeester bestuurslid geweest van het dierenpark.
Het dierenpark was in 2006 bouwkundig gezien in verouderde staat.
Er werden nieuwe bouwkundige plannen gemaakt in overleg met de Gemeente Laarbeek. Daarbij was Piet met zijn netwerk binnen de Gemeente Laarbeek van groot belang. Hij wist subsidie van de overheid te verkrijgen om daarmede het prachtige hoofdgebouw van ons dierenpark te realiseren.
In samenwerking met de vrijwilligers van het dierenpark werd dit gebouw gerealiseerd en in april 2010 officieel in gebruik genomen.
Ook kwam de kennis van Piet op het gebied van groenvoorziening ons heel goed van pas. Hij ontwikkelde een mooi bomenplan voor het park, dat in 2013 door de Gemeente Laarbeek is ingevuld.
Ook was Piet na 2013 nog als vrijwilliger verbonden aan ons park. Hij was tijdens de openstelling van het park op de woensdagmiddag gastheer voor het publiek.
Daarnaast hield hij de documentatie van het dierenbestand in een praktische map bij en leverde hij regelmatig foto’s van de dieren.

Piet, wij als bestuur van Dierenpark Regter Eind, nemen met diep respect afscheid van jou en wij bedanken je voor je geweldige bijdrage aan ons dierenpark.
Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Het bestuur van Dierenpark Regter Eind

LAATSTE NIEUWS
Klik voor de laatste berichtjes en foto’s op het Facebook-icoon in de menubalk (Geen Facebook-account? Klik dan in het pop-up scherm op “niet nu”).

Bij onze landgeiten zijn er drie geitjes geboren. Die lopen bij goed weer inmiddels buiten. Bij de dwerggeitjes zijn er ook jongen.
En onze zwarte zwanen hebben een nu nog lelijk eendje uitgebroed dat gaat uitgroeien tot een prachtige zwaan.

Yindi, onze wallaby, was wat eenzaam. Op 7 maart heeft ze gezelschap gekregen van een nieuw vriendje.

Winnaar namenwedstrijd!!!
Onze wallaby heet vanaf nu Yindi.
Deze naam is ingestuurd door de 10 jarige Yindi Verhagen. Zij heeft op 27 februari de wallaby haar naam gegeven.

TIJDELIJK GESLOTEN

Voor de gezondheid van zowel onze bezoekers als onze vrijwilligers hebben wij besloten het dierenpark voorlopig te sluiten voor bezoek. Onze vrijwilligers zullen de dieren en het park bijhouden, zodat we u weer kunnen verwelkomen zodra de situatie het toelaat.

Heel graag tot ziens.
Blijf gezond!

Het bestuur

Welkom

Kijkt u rustig eens rond op onze website. Hier vindt u informatie over ons park, over wat er allemaal gaande is en over alle bewoners. Het promotiefilmpje geeft een goede indruk van het park.

Natuurlijk bent u van harte welkom op het park zelf dat gelegen is in de groene long van Beek en Donk aan de Hermelijnstraat, een zijstraat van de Otterweg.
Parkeren bij voorkeur aan de Otterweg of bij het “Ontmoetingscentrum”.

Openingstijden
Het dierenpark is voor bezoekers op werkdagen geopend van 8.30 tot ca. 12.00 uur.
In verband met het coronavirus gelden op het dierenpark een aantal beperkende maatregelen. Deze zijn hiernaast en bij de ingang van het park duidelijk aangegeven. U wordt verzocht deze voor uw en onze gezondheid te respecteren.

Het park kan ook op andere tijdstippen bezocht worden met groepen, maar alleen na voorafgaande afspraak. Neem hiervoor contact op met Cor Boudewijns.