Kippen

RASSEN OP HET PARK

Brahma (oorsprong: Indische provincie Brahmapoorta)
De grote Brahma gaat door als de koning onder de hoenderrassen.
In Europa en Amerika zijn ze sterk verbeterd in uiterlijk; met name de voetbevedering is aanzienlijk mooier en voller geworden.Kleur: “Columbia” is één van de meest opvallende en gewaardeerde kleuren – beslist een sieraad in het hok.
Uiterlijk: stoere kop, flinke voetbevedering, fors imponerend lijf.
Karakter: ondanks het strenge uiterlijk zijn het heel gemoedelijke dieren en beslist niet agressief.

Chaamse Hoen
Een slachthoen met veel borstvlees.
Door de grote overeenkomsten met de Belgische Braekel is het ras in de loop van de tijd verdwenen, mede doordat de standaard weinig verschillen aangaf met de Braekel.
Gewicht: haan min. 2,75 kg – hen min. 2,25 kg.
Uiterlijk/kleur: een enkele kam, rood van kleur (bij de hen valt deze kam enigszins naar één kant om), oranje ogen en leiblauwe poten.
De tekening bestaat uit rechte zwarte en witte “zilverzwartgeband” die even breed horen te zijn.

Friese Hoender Goudpel
Deze soort kan goed vliegen en is nogal schrikachtig.
Het is een rank type en zeer beweeglijk.Er zijn twaalf kleurslagen, die kunnen worden onderverdeeld in gepelde, bonte en eenkleurige.
De gepelde onderscheiden zich van de gepelde Hollandse Hoenders doordat de pelling de vorm van een tarwekorrel heeft.
De hennen hebben 2-4 zwarte vlekjes op een anders gekleurde ondergrond.
De haan is over het geheel mooi rood van kleur en de staart is zwart.

Hollands Hoen Zilverzwart geloverd (oorspong: Nederland)
Een sierlijk ras met lovertekening.
Met name de hennen oogsten veel bewondering – de tekening van de hennen is zwaarder, donkerder dan dat van de hanen.
Eén van de weinige Nederlandse rassen met een roze kam.
Kleurslagen: goud zwartgeloverd, zilver zwartgeloverd, goudpel, zilverpel, citroenpel, geelwitpel, goudblauwpel, zwart, blauw en wit.

Hollandse Kriel
Behoort tot de oorspronkelijke dwerghoender-rassen.
Omtrent het ontstaan is weinig met zekerheid te zeggen.
Krielen, die enigszins op de Hollandse Kriel leken, staan afgebeeld op een Engels schilderij uit 1856.
De naam Hollandse Kriel wordt het eerst gebruikt in het boek van R.T. Maitland uit 1882.
Klein – sierlijk, parmantig type.
Houding opgericht zonder dat het lichaam naar achteren helt.
Een enkele kam.
Erkend in tweeëntwintig kleurslagen.

Leghorn
In Nederland gefokt ras uit Italiaanse hoenders.
Veel kleurslagen: van zwart tot wit en verschillende patrijskleuren.
Landhoen met een enkele kam.
De kam valt bij de hen naar één kant om.
Witte oren en gele poten.
Roze kam komt bij dit ras ook voor.
Gewicht haan: 2,5 – 3.5 kg.
Gewicht hen: 2,25 – 2,75 kg.

Nederlandse Sabelpoot
Behoort tot de oudste bekende dwerghoenrassen.
Werd al in de zestiende eeuw door Adriaan van Utrecht afgebeeld.
Oorsprong: Oost Azië.
Dit wordt aangenomen omdat de zeer bekende porseleinkleur van de Nederlandse Sabelpoot daar van oudsher voorkomt.
Qua karakter en algemeen voorkomen is er verwantschap met de Japanse Kriel.
De naam Sabelpoot is te danken aan de lange gierhakken, die lijken op sabels.
Een enkele kam.
Zowel met als zonder baard.
De looppoten, buiten- en middenteen zijn volledig bevederd en vormen samen een fraai halfrond voetstuk.
Kleur: zeventien kleurslagen zijn erkend; meest bekend zijn de porseleinvarianten.

Orpington (oorsprong: Engeland)
Zeer vertrouwelijk van aard.
Leg is zeer goed (ook in de wintermaanden).
Hennen worden bijna allemaal broeds; ze broeden heel goed en zijn heel goed voor de kuikens.
Gevederte: zeer los en donsrijk.
Kleurslagen: meerzomig patrijs, buff, zwartgezoomd, rood, gestreept, zwarwit gepelt, porselein, wit buff, blauwgezoomd en zwart.
Gewicht haan: ca. 4 kg.
Gewicht hen: 3,5 kg.

Welsummer (oorpsrong: Nederland)
Ontstaan in de eerste helft van de vorige eeuw in de omgeving van Welsum (gemeente Olst). Daar werden kippen gehouden die grote donkerbruine eieren legden en bekend stonden onder de naam “Welsummers”.
Zoals in de omgeving van Barneveld, werden ook hier Aziatische rassen ingekruist met de oorspronkelijk aanwezige hoenders.
Door het streven naar grote, donkerbruine eieren is het als productieras naar de achtergrond gedrongen (net als de Barnevelder).
Behoort tot de middelzware rassen.
Een enkele, recht opstaande kam.
Pootkleur: geel.
Erkend in één kleurslag: roodpatrijs.