Vertrouwenspersonen


In de wetgeving met betrekking tot het besturen van een organisatie wordt het benoemen van één of
meer vertrouwenspersonen dringend aangeraden. Het bestuur van het dierenpark heeft twee personen
bereid gevonden die rol op zich te nemen.

Wat houdt dit in?
Waar mensen samen werken kunnen er zich altijd situaties voordoen waarbij iemand zich incorrect
of respectloos behandeld voelt door een ander. Wij gaan er van uit dat iedereen die op ons park
werkt zich op een nette wijze gedraagt, maar we kunnen helaas niet altijd voorkomen dat zich toch
vervelende situaties voordoen.
De praktijk leert dat mensen die een onprettige ervaring hebben met een collega het om allerlei
redenen soms moeilijk vinden om die collega daarop aan te spreken. Om te voorkomen dat
iemand zijn of haar verhaal niet kwijt kan of niet weet wat te doen, is er de vertrouwenspersoon.
Die persoon heeft een luisterend oor en gaat in overleg of er iets moet gebeuren. Zo ja, wat en hoe
dan. Eventueel met hulp van de vertrouwenspersoon
Of er een actie op volgt en zo ja welke, beslist degene die het probleem aankaart. De
gesprekken zijn altijd strikt vertrouwelijk! Niemand hoort er iets over, ook het bestuur niet.

Indien nodig, werken de beide dames samen om elkaar te ondersteunen.
We hopen uiteraard dat hun inzet nooit nodig zal zijn.


Wie zijn de vertrouwenspersonen?
Aangezien het soms prettig is om te praten met iemand uit ons eigen team en soms juist met
iemand die geen enkele binding heeft met het dierenpark hebben we een interne en een externe
vertrouwenspersoon. Dit zijn:

Intern: Sabine Dubois tel.nr. 06-54984337
Sabine is op maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur telefonisch te
bereiken. Op dinsdagmorgen is zij als vrijwilliger op het park aanwezig. We
hebben met Sabine duidelijke afspraken gemaakt dat zij alleen in de rol van
vertrouwenspersoon het gesprek aangaat als daar uitdrukkelijk om wordt
gevraagd. Daarbuiten is zij zoals iedereen en altijd een gewone en gezellige
gesprekspartner.

Extern: Suzan de Koning tel.nr. 06-19502192
Suzan is dorpsondersteuner bij de LEV-groep. Zij is op maandag,
woensdag en donderdag te bereiken via bovenstaand telefoonnummer
of via email: suzan.dekoning@levgroep.nl. Op andere dagen kun je een
bericht achterlaten en word je zo snel mogelijk teruggebeld.
Suzan heeft een breed netwerk dat zij voor allerlei vormen van hulp kan
inschakelen als daar om wordt gevraagd.