De vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn regelmatig te vinden zijn op het dierenpark. Er wordt aan de hand van een rooster gewerkt. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gerouleerd.

De werkzaamheden omvatten:
– Het ophalen van voer bij diverse toeleveranciers.
– Het klaarmaken en verdelen van voer.
– Het schoonhouden en vullen van de drinkbakken.
– Het schoonmaken van de hokken.
– Het schoonmaken van de weides.
– Het schoonmaken van kantine, keuken en toiletten.
– En verder alles wat daaromheen moet gebeuren.

Daarnaast zijn er nog de namiddag openstelling, de technische zaken (beveiliging, ICT, elektra), de catering en het bouwadvies. 

Het huishoudelijk reglement biedt houvast voor onze vrijwilligers en geeft aan binnen welke kaders zij werkzaam zijn. De vrijwilligers beginnen met een wederzijdse proeftijd van een half jaar, waarna in overleg wordt bepaald of we met elkaar verder willen. Zo ja, dan zal op dat moment een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) worden aangevraagd. Voor handschoenen en schoeisel kan ter beoordeling door het bestuur een vergoeding worden gegeven.